Внос и износ от Турция

Фрилайн ООД организира регулярни превози на малки групажни пратки и частични товари за износ от България до Турция и внос от Турция до България.
Фрйлайн ООД предлага и допълнителни услуги при транспорт и доставка на групажни пратки:

  • Събиране на групажни пратки със собствен вътрешен транспорт от адрес на изпращача в България и доставяне за консолидация в групажен склад и последващо отпътуване на групажния автомобил за Турция;
  • Доставка на групажни пратки с малки превозни средства до краен адрес на получателя в Турция, където достъпът на голям автомобил е труден или невъзможен.

Международен транспорт с камиони на пратки по износ от България до Турция.

Ежедневна информация по отношение на пратките, проследяване и уведомяване за пристигане на пратките.

Фрилайн предлага транспорт на всякакъв вид безопасни товари, лични вещи, опасни стоки и др.
Разгледайте и другите ни услуги: транспортиране на стоки по въздух, море и земя.

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата