Схема на товарене

За да разположите най-рационално стоката в контейнера е необходимо да се направи план за товарене.

Полезният товарен обем на 20-футовия контейнер е 28-30 куб.м, докато на 40-футовия контейнер е 56-60 куб.м. Реалният капацитет на контейнера, с който разполагате при товарене, зависи не само от размерите на колетите, но също така от опаковъчните материали, както и от опита и компетентността на товарачите.

При изготвянето на товарен план, освен размерите на стоките, трябва да се има предвид и теглото им. Важно е да се знае, че в много страни максимално допустимото натоварване на контейнера при автомобилен и железопътен превоз е по-малко, отколкото максимално дапустимото натоварване в самия контейнер.

Използването на палети до голяма степен позволява по-ефикасното използване на пространството в контейнера. Съществуват два основни вида палети: ЕВРОПАЛЕТИ (800 мм х 1200 мм) и СТАНДАРТНИ ПАЛЕТИ (1000 мм х 1200 мм). В 20-футовия контейнер могат да се поберат 11 европалети на един ред или 9-10 стандартни палети на един ред, докато в 40-футовия контейнер могат да се поберат 23-24 европалети на един ред или 20-21 стандартни палети на един ред.

 

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата