Митническо представителство

custom-bgr

За удобство на нашите клиенти предлагаме митническо представителство на всички митници и бюра в София, Варна , Бургас и Солун.

Услугите ни включват:

– Изготвяне на всички видове митнически, транспортни и търговски документи.

– Митническо представителство при внос, износ, ре експорт, складиране.

– Разполагаме със собствена обща банкова гаранция за обезпечение на вземанията на стоки под режим транзит.

– Специализирани консултации по митнически казуси.

– ИНТРАСТАТ деклариране.