Контейнерен транспорт: Северна и Южна Америка, Карибски басейн