Контейнерен транспорт: Азия - Далечен Изток

Международното линейно корабоплаване представлява морски сервиз с кораби, базиран на редовни разписания. Линейният сервиз е съвременна мрежа от корабни сервизи, който позволява транспортирането на стоки от всяка до всяка точка на света на най-ниска цена и с по-висока енергийна ефективност в сравнение с всеки друг международен транспорт.

Линейното корабоплаване свързва страните, пазарите, бизнеса и хората, като им позволява да купуват и продават стоки в мащаб, който не е бил възможен преди това. Днес секторът на линейното корабоплаване превозва стоки, представляващи приблизително една трета от общата стойност на световната търговия. Освен това, като двигателна сила на световната икономическа жизнеспособност, морското корабоплаване допринася значително за международната стабилност и сигурност.

Превозът по море е най-евтиният транспорт в сравнение с другите видове транспорт и много често морският транспорт е логичен избор, когато се търси намаляване на разходите или бюджетът за транспорт е ограничен.

Съвременните икономически условия на конкуренция много често налагат използването на морски транспорт с контейнери като най-бюджетен и ефективен в много отношения.

Друго преимущество на контейнерния превоз е надеждната защита на товарите от вредните влияния на околната среда по време на морския транспорт.

Контейнерният морски транспорт е организиран на база регулярност на отплаванията, което гарантира планирането на доставките.

Линейното корабоплаване и контейнерният сервиз днес имат глобално покритие и свързват търговски и най-отдалечените точки на различните континенти.

Фрилайн предлага сервиз на всички контейнерни линии на база сключени сервизни договори и дългогодишни партньорски отношения.

Нашият екип използва експертизата си за всеки отделен транспортен казус, като съчетава оптимизация на цените, най-подходящия сервиз и транзитно време, съобразно с особеностите на товара и изискванията на клиента.

В зависимост от вида, количеството, обема, теглото, размерите и опаковката, стоките могат да се натоварят в цели морски FCL контейнери или в групажни LCL контейнери.

Морският превоз на цели контейнери се извършва със стандартни бокс контейнери или специализирани контейнери - платформи, хладилни контейнери, “open top” контейнери, флекси танк контейнери.

Бокс контейнерите се използват за превозване на генерални, конвенционални товари по море.

20’ футовите бокс контейнери са предназначени за по-тежки товари, които не кубират.

40’ футовите бокс контейнери, 40’ футовите хай кюб HC контейнери, 45’ футовите хай кюб НС  контейнери са подходящи за обемни товари, както и за товари с по-голяма дължина и височина, които не могат да се поберат в габаритите на 20’ футовите контейнери.

Флекси танк контейнерите са предназначени за насипни течни товари, представляват допълнително оборудване, което се монтира в 20’ футовите бокс контейнери.

Транспортирането в хладилни контейнери се използва за стоки, които са чувствителни към температурните условия и изискват запазването на определена температура по време на целия транспорт.

Превозът в контейнери платформа се налага, когато стоките не могат да се поберат в стандартни бокс контейнери. 20’ и 40’ футовите контейнери платформи са специално разработени и проектирани за транспортиране на извънгабаритни товари.

Морският контейнерен транспорт с “open top” контейнери е подходящ за тежки товари, които не могат да се натоварят през вратите на контейнера, а се налага товаренето с кран отгоре. Транспортиране в “Оpen top” контейнери се използва и когато товарът има по-голяма височина от тази на бокс контейнера и не може да се побере на височина в него.

Фрилайн ООД организира морски транспорт с контейнери по внос, износ и транзит през Варна, Бургас, Констанца, Солун, Пирея и други пристанища.

Друга услуга, която максимално улеснява клиентите, е доставка от врата до врата на морски контейнери.

Много популярен в последните години е нашият специално разработен продукт Морски контейнерен превоз на автомобили и яхти от САЩ, Канада и други дестинации до Варна, Бургас, Солун, Пирея, Констанца, Бремерхавен.

Когато се налага да се транспортира по-малка пратка, между два континента и въздушният транспорт оскъпява себестойността на стоките, нашите контейнерни специалисти ще предложат групажен контейнерен морски транспорт за оптимизиране на транспортните разходи.  Превозите на групажни пратки в LCL контейнери са осъществими през почти всички световни пристанища. Организираме седмичен групажен сервиз на групажни пратки в морски контейнери от/за Далечния Изток и цял свят през Варна, Солун, Пирея, Ротердам, Антверп, Хамбург.

Разполагаме с наш собствен регулярен LCL сервиз от САЩ и Канада до Варна за лични вещи, леки коли, мотори, лодки и др. стоки.