Митническо представителство

Необходими документи за митническо представителство

ПРИ ВНОС:

–          Нотариално заверено пълномощно по образец на митницата – виж пример по долу:

–          Копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата
–          EORI регистрация
–          Разрешителни за внос според спецификацията на стоката (ако има изискване за такива)
–          Оригинална търговска фактура и опаковъчен лист
–          Документи за произход в случай на ползване на преференции (EUR 1, FORM A, ATR )

 

ПРИ ИЗНОС:

–          Нотариално заверено пълномощно по образец на митницата – виж пример по долу:

–          Копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата
–          EORI регистрация
–          Оригинална търговска фактура и опаковъчен лист
–          Документи, удостоверяващи произхода на стоката
–          Документи, удостоверяващи собствеността на стоката (фактура за покупка, декларация на производителя)

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата