Карго застраховане

cargo-bgr

Първоначално застраховането възниква поради нуждата от защита на товарите, транспортирани с кораби до Англия, тъй като преносът и транспорт на стоки и товари е рискована дейност. За търговците било особено важно да имат защита срещу риска от повреда, погиване на стоките, кражба или други рискове.

В нашата съвременност карго застраховането е неразделна част от търговията и задължителна сигурност в бизнеса. Карго застраховката е застраховка на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Поемат се разходите при загуба или повреда на товарите, при транспортиране.

Карго застраховките се предлагат различни покрития и съответно различна степен на застраховане. С карго застраховка можете да постигнете пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите, които сте избрали в застраховката.

Карго застраховане


Фрилайн ООД е агент на ЗПАД Булстрад член на TBIH VIENNA INSURANCE GROUP и предлага застраховки при преференциални условия на товари по внос, износ, реекспорт, транзит в трети страни.

Ние предлагаме следните видове застраховки:

  • карго застраховки
  • отговорност на превозвача по CMR
  • отговорност на превозвача за територията на Република България