Επικοινωνία

Main Office & warehouse

Address 1220 Sofia, Bulgaria, 92G Iliyantsi Blvd.
GPS coordinates: 42.742616, 23.329834
View map
Phones: +359 2 915 11 40
+359 2 915 11 46
+359 2 915 11 42
Warehouse: +359 882 939 388
Fax: +359 2 915 11 45
about
Sea Transport – FCL and LCL shipments
Isabela Dimitrova
Tel:: +359 2 915 11 42
GSM: +359 897 930 990
E-mail: isabela@freeline.bg
Maria Dimitrova
Tel:: +359 2 915 11 53
GSM: +359 886 417 501
E-mail: maria@freeline.bg
Sonya Zabileva
Tel:: +359 2 915 11 51
GSM: +359 899 967 956
E-mail: sonya@freeline.bg
Air Transport
Maria Dimitrova
Tel:: +359 2 915 11 53
GSM: +359 886 417 501
E-mail: maria@freeline.bg
Isabela Dimitrova
Tel:: +359 2 915 11 42
GSM: +359 897 930 990
E-mail: isabela@freeline.bg
Road transport : Europe, Scandinavian countries, Balkans
Stefan Marinkov
Tel:: +359 2 9151 152
GSM: +359 884 865 477
E-mail: stefan@freeline.bg
Lily Velizarova
Tel:: +359 2 9151 156
GSM: +359 895 524 258
E-mail: lily@freeline.bg
Road transport – Turkey, Iran, Iraq, Russia
Meral Bakalova
Tel:: +359 2 915 11 48
GSM: +359 895 774 536
E-mail: meral@freeline.bg
Road transport – Greece
Simona Ivanova
Tel:: +359 2 915 11 54
GSM: +359 882 361 800
E-mail: simona@freeline.bg
Road transport – Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus
Violeta Tsvetkova
Tel:: +359 2 915 11 41
GSM: +359 893 051 962
E-mail: vili@freeline.bg
Road transport – Italy
Violeta Tsvetkova
Tel:: +359 2 915 11 41
GSM: +359 893 051 962
E-mail: vili@freeline.bg
LCL shipments from USA and Canada
Venelin Yahanadzhiyan
Tel:: +359 2 915 11 44
GSM: +359 895 533 797
E-mail: venko@freeline.bg
Mariana Miteva
Tel:: +359 2 915 11 47
GSM: +359 892 682 929
E-mail: mariana@freeline.bg
Bojidar Aladjov
Tel:: +359 2 915 11 55
GSM: +359 879 233 698
E-mail: bojidar@freeline.bg
Customs brokerage
Konstantin Velev
Tel:: +359 2 915 11 43
GSM: +359 899 876 330
E-mail: kosio@freeline.bg
Simeon Boyanov
Tel:: +359 2 4420 165
GSM: +359 893 051 934
E-mail: simeon@freeline.bg
Accounting
Yana Lefterova
Tel:: +359 2 915 11 50
E-mail: yana@freeline.bg
Sale and rent of used and new containers
Dessislava Stancheva
Tel:: +359 2 915 11 46
GSM: +359 898 417 616
E-mail: desy@freeline.bg
Velin Marinkov
Tel:: +359 2 915 11 40
GSM: +359 899 104 420
E-mail: velin@freeline.bg
Warehouse and warehouse logistcs
Stefan Marinkov
Tel:: +359 2 9151 152
GSM: +3359 884 865 477
E-mail: stefan@freeline.bg
Trayan Stamov
Tel:: +359 2 4420 180
GSM: +359 893 051 933
E-mail: trayan@freeline.bg